tab wonn

Lendi 9 Janvye 2017

Tab wonn sou kondisyon lavi nan nouvo katye ak kan yo ki pral fèt nan Karade

Fakilte etnoloji (inivèsite Leta Ayiti), a lokazyon komemorasyon set lane depi tranblemanntè 12 janvye 2010 la te sakaje epi detwi plis pase 300 mil moun, deplase yon milyon edmi epi kraze anpil kay ak lot enstitisyon, ap envite laprès pale, ekri ak televizyon vin patisipe nan yon Tab wonn kap fèt nan Karade, Jedi 12 janvye 2017 soti 8è nan maten pou rive 5è nan aswè. Tèm Tab wonn sa a se :

« Kondisyon lavi nan nouvo katye ak kan yo 7 lane apre tranbleman de tè 12 janvye a. ki sa ki fèt nan lavi viktim yo? »

Tab wonn sa a se lokazyon pou nou sonje anpil moun tranblemanntè sa a te touye ak wòl òganizasyon nasyonal ak entènasyonal, espesyalman ONG imanitè yo jwe nan pwofite de katastwòf la pou kreye epi ranmase plis kapital sou do popilasyon viktim yo. Se tou yon moman pou nou siyale ranfòsman majinalizasyon popilasyon ki ap viv nan nouvo katye yo ak tout sa ke Leta bliye nan de gwo kan tankou Karade. Toujou gen plizyè dizèn milye konpatriyòt ayisyen kap viv nan kan set lane apre katastwòf sa a, men apre yon jwèt politik/lengwistik, yo pa rele espas sa yo « kan » – yo vin « vilaj » kote ni leta ni ONG pa gen responsabilite.

Fakilte etnoloji chwazi rapwoche l piplis bo kote popilasyon sa yo nan tradisyon li pou li obsève, bay, lapawòl poul ka pi byen konprann reyalite a. Se poutèt sa nou envite tout laprès la vin kouvri evènman sa a pou n ka ede plis moun toujou konprann e pale yon lot jan sou fenomèn sa a.

Evènman sa a pral fèt nan Vilaj Karade, nan legliz Benediction. Òganizasyon PLATFODEVIH, ki se ko-òganizatè evènman sa a, kapab akeyi epi endike moun : Myrtha, 3737-8153.

Men panèl yo :

Thème 1. Présence de l’État, les ONG et des associations dans les nouveaux quartiers

Thème 2. Stratégies de survie dans les nouveaux quartiers.

Thème 3. Retrait de l’humanitaire et souffrance sociale

Lis moun kap prezante:

Foblas Joseph, FE; Jean-Robert Joseph, FE; Colette Lespinasse, GARR; Ilionor Louis, FE; Derynx Petit-Jean, ENS; Kenise Phanord, FE; Reynald Sanon, KAYLA; Mark Schuller, FE

 

Ilionor LOUIS,

kowòdonatè pwogram metriz nan syans devlopman (Fakilte etnoloji) ilionorlouis@gmail.com

Mark Schuller,

pwofesè envite depatman metriz nan syans devlopman (Fakilte Etnoloji) mschuller@niu.edu